Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г. може да бъде изтеглен от тук.