Начална страница

Основната дейност на Феникс Капитал Холдинг е насочена към придобиване на недвижими имоти (жилищни сгради, офис сгради, хотели и ваканционни имоти), тяхното управление, включително извършване на довършителни строителни дейности и подобрения и тяхната реализация.

Бизнес стратегията на Феникс Капитал Холдинг е насочена основно към придобиване на „проблемни” недвижими имоти (дълга по които не се обслужва от кредитополучателите и които са или завършени или във финална фаза на завършване), от банки и строителни и инвестиционни компании. В допълнение, Дружеството търси неефективно управлявани проекти, които имат потенциал за положително развитие.

Основната цел на Феникс Капитал Холдинг е да максимизира стойността на капиталa на своите акционери посредством придобиване на активи на атрактивни цени, ефективното им управление и в резултат на това нарастване на тяхната стойност.