Протокол от ОСА – 05.05.2020 г.

Протокол от ОСА, проведено на 05.05.2020 г., може да бъде изтеглен от тук.