Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г., може да бъде изтеглен от тук.