Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г. може да бъде изтеглен от тук.