Протокол от ОСА – 28.06.2019 г.

Протокол от ОСА, проведено на 28.06.2019 г., може да бъде изтеглен от тук.