Уведомление за успешно пласиране на емисия облигации

Уведомление