Общо Събрание на Акционерите-29.06.2018 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите, проведено на 29.06.2018 г. може да изтеглите от тук.