Общо Събрание на Акционерите-21.06.2017 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите, проведено на 21.06.2017 г. може да изтеглите от тук.