Нов Директор за Връзки с Инвеститорите

С настоящото Ви уведомяваме, че в Дружеството е назначен нов Директор за Връзки с Инвеститорите – г-жа Петя Рогозянска.