връзки с инвеститорите

Петя Рогозянска,

Директор за връзки с инвеститорите

email: petya_rogozyanska@abv.bg