Протокол от ОСА – 28.06.2021 г.

Протокол от ОСА, проведено на 28.06.2021 г., може да бъде изтеглен от тук.