Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2019г.

Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2019 г. може да бъде изтеглен от тук.