Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г. може да бъде изтеглен от тук.