Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г. може да бъде изтеглен от тук.