Общо Събрание на Акционерите-10.03.2017 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите, проведено на 10.03.2017 г. може да изтеглите от тук.